top of page
gård

Elkontroll Landbruk 405-3-B

Ifølge Landbrukets Brannvernkomité (LBK) oppstår to av tre branntilløp i landbruksbygninger i elektriske anlegg eller utstyr.

6-IMG_9252-kopi.jpg

Elkontroll Landbruk
NEK 405-3-B

Ifølge Landbrukets Brannvernkomité (LBK) oppstår to av tre branntilløp i landbruksbygninger i elektriske anlegg eller elektrisk utstyr.


For å bedre sikkerheten i landbruksnæringen, er «NEK 400 Landbruk» utviklet i tett samarbeid med landbruksnæringen, gjennom sentrale aktører, og bygger på kravene i normsamlingen NEK 400. Herunder NEK 405, som stiller krav til hvordan elkontroll skal utføres av en uavhengig tredjepart.

Vi utfører elkontroll på alle typer landbrukseiendommer.

Våre sertifiseringer

Autorisert

-

bottom of page