top of page
Renovert bygning

Elkontroll Bolig 405-2

Over 40 prosent av boligbranner i Norge skyldes feil på elektriske anlegg og apparater.

Ansatte i Elektro & Consulting

Elkontroll Bolig NEK 405-2

Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være trygge i bruk.  Forutsetningen er at alle sikkerhetstiltakene regelverket krever er på plass. Gjennom bruk utsettes imidlertid utstyret for ytre påvirkninger, fysiske skader og aldring. Det påvirker behovet for vedlikehold, utskiftinger og oppgraderinger.
 
Ved den nye avhendingsloven som gjelder fra januar 2022 har selger et større ansvar om å dokumentere boligens tilstand. En elkontroll vil avdekke tilstanden til det elektriske anlegget og utstyret, og gir eier et grunnlag for å vurdere tiltak.

En elkontroll fra en sertifisert bedrift, kan brukes som dokumentasjon ved et eventuelt salg av bolig.
Det elektriske anlegget vil bli gjennomgått av en av våre sertifiserte kontrollører.
 
Rapporten fra Elektro & Consulting kan brukes som underlag for utbedring via en godkjent elektroinstallatør eller som dokumentasjon som gjelder salg av bolig.

Kunde vil få en fullstendig rapport fra oss med avvik klassifisert etter TG standard.

De ulike gradene tilsvarer:
TG0 – Ingen avvik ●
TG1 – Mindre eller moderate avvik ●
TG2 – Vesentlige avvik ●
TG3 – Store eller alvorlige avvik ●

En elkontroll inneholder følgende:

Gjennomgang av det elektriske anlegget av elektriker. Målinger av jordfeil og stikkprøver på kontinuitet. Verifikasjon av jordelektrode (hvis tilgjengelig). Jordfeilbryter test med instrument. Stikkprøver på installasjonspunkter. Øvrige punkter spesifisert i NEK 405-2


FÅ RABATT PÅ BOLIGFORSIKRINGEN DIN
En elkontroll utført av elektriker som er sertifisert etter NEK405-2 gir som oftest rabatt på boligforsikringen. Dette varierer mellom selskapene, men det kan du enkelt sjekke selv før du bestiller.
 
SALG AV BOLIG
Mange velger å ta en sertifisert elkontroll før salg av bolig, da det gir potensielle kjøpere av boligen ekstra trygghet ved et eventuelt kjøp. Det er svært positivt å kunne vise til en slik kontroll i et egenerklæringsskjema som vedlegges et prospekt.

Kontakt oss for ett uforpliktende tilbud!

Våre sertifiseringer

Autorisert

-

bottom of page