top of page
6-IMG_9252-kopi.jpg

Elektrotermografi 405-1

sec.jpg

Elektro Termografi NEK 405-1

Termografering er en metode som brukes for å oppdage varmgang i elektriske anlegg og utstyr. Metoden er berøringsfri og utføres når anlegget er i drift. Våre NEK 405 sertifiserte termografører utfører oppdrag i hele Vestland. Instrumentet som brukes er en type kamera med infrarød teknikk (IR) som omdanner infrarød stråling/varmekilder (IR-bilder) til bilder som viser temperaturvariasjoner.
 
Unormalt høye temperaturer betraktes som avvik og IR-bildet blir analysert for deretter å inngå i en avviksrapport. Dette utføres som en del av elkontrollen eller det kan utføres som en selvstendig kontroll av el-tavler og utstyr.

Brann og driftsstans som skyldes feil i elektriske anlegg kan forebygges ved å innføre termografering som en jevnlig del av et kontrollprogram.Dette vil blant annet bidra til å:

  • Oppdage varmgang i koblinger

  • Avdekke komponentfeil

  • Registrere feilbelastninger

  • Forebygge brann i el-tavler

 
Termografi inngår i elkontroll ved næring og landbruk. Vi kan også bistå i andre oppdrag der termografi er aktuelt. Dette kan for eksempel være kontroll av eldre varmekabler i varmegulv, påvisning av varmekabler ved behov for boring/hulltaking i gulv med varme, m.m.


Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Våre sertifiseringer

Autorisert

-

bottom of page